VG2 / VG3 elever som slutter

  Ukategorisert

For VG3 elever som slutter:

Har du gått VG1, VG2 og VG3 sammenhengende å betalt årlig pc-avgift/stipend så vil du etter re-installering hos IT-avdelingen ha 100% eierskap til PC-en. 
PC-er som ikke leveres for re-installering ved skoleslutt i Juni vil etter en periode slutte å fungere (lisenser utløper osv). 

Innlevering av PC-en gjør du siste skoledag, eventuelt tidligere om du har fullført alle eksamener.

For elever som som har fullført VG1, VG2 og nå VG3 kan hente PC-en:
Pulje 1: Henter PC-en sin mellom 24 .- 28. Juni.
Pulje 2: Henter PC-en sin mellom 1. – 15. August.
(Hvilken pulje du havner i er tilfeldig).


Har du ikke fullført eller betalt avgift for VG1,2 og 3 så vil du ha mulighet til å kjøpe ut PC-en fra skolen. 
PC-er som ikke hentes innen 3 måneder etter varsel om PC er klar til henting blir sendt tilbake til leverandør å vil ikke lenger være tilgjengelig for henting, og ansees som innlevert.

For VG2 elever som slutter

For VG2 elever som ikke skal gå VG3 påbygg og slutter på skolen (går ut som lærling, andre utdanninger osv):

Er du VG2 elev og slutter på Kragerø VGS har du mulighet til å kjøpe ut PC-en. Om du har fullført både VG1 og VG2 samt. betalt det årlige PC-stipendet/avgiften både i VG1 og VG2 vil kostnaden for å kjøpe ut PC-en være kr. 1050,-. Dette blir sendt som egen regning. 
Om du ikke ønsker å kjøpe PC-en, kan den leveres tilbake til IT-avdelingen på skolen med tilhørende lader.

Lever inn PC-en din til IT-avdelingen og opplys dem om du ønsker å kjøpe ut PC-en. PC-en vil da bli re-installert og kan hentes hos IT-avdelingen etter re-installeringen er fullført.

Pulje 1: Henter PC-en sin mellom 15 .- 28. Juni.
Pulje 2: Henter PC-en sin mellom 1. – 15. August.