Hvordan bruke referanseverktøy i Word (kilder)

  Office (Word, Powerpoint, Excel)

Videoen under viser deg hvordan du bruker referanseverktøyet i Word.

Når du skriver en oppgave, en presentasjon eller skal publisere noe på nett, er det viktig at du oppgir alle kildene du har brukt.

  • Bruk referanseverktøyet i Word
  • Oppgi kilder – også i muntlige presentasjoner.
  • Siter korrekt.
  • Oppgi kilde også når du omskriver.

Direkte sitat: Du siterer nøyaktig det som står i teksten, markeres med anførselstegn. Dersom sitatet er tre linjer eller mer, markeres dette med innrykk og dobbel linjeavstand over og under sitatet.

Indirekte sitat: Når du omskriver teksten bruker du ikke anførselstegn.


Et sitat skal alltid bestå av tre deler: kilden du henter sitatet fra, din egen tekst hvor du bruker sitatet og kildelista hvor du oppgir informasjon som viser tilbake til kilden.

Eksempler – Referanser i Word.