Category : Office (Word, Powerpoint, Excel)

Har du fullført 3 årig skole på Kragerø VGS eller har kvalifisert deg på andre måter til å få rettighet til å eie PC-en etter skoleslutt følger du bruksanvisningen under for å aktivere Windows samt. installere og aktivere Microsoft Office pakken.  Husk at PC-en din MÅ ha vært inne til IT avdelingen for elevslutt-rens før ..

Read more